Ja es poden presentar candidatures per organitzar la Festa Major de 2018

Notícia de www.vilanova.cat

Els pabordes i pabordesses són els encarregats d'organitzar la Festa Major de les Neus
Els pabordes i pabordesses són els encarregats d’organitzar la Festa Major de les Neus

Del 5 fins al 19 de juny es poden presentar les candidatures per optar a la pabordia

La ciutadania de Vilanova i la Geltrú interessada en organitzar la Festa Major de 2018 ja pot presentar la seva candidatura per ser pabordessa o paborde.
Del 5 al 19 de juny s’obre la presentació de candidatures mitjançant la web www.vilanova.cat, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

D’acord amb els acords de Ple d’aquest mes de maig, la Pabordia s’escollirà de la següent manera:
En primer lloc, les entitats i associacions participants a les cercaviles de la Festa Major escolliran dos dels membres de la Pabordia.
En segon lloc, les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i les associacions de veïns que tinguin una activitat cultural constatada durant l’any, escolliran dos membres més.
L’Ajuntament escollirà una persona d’entre la ciutadania major de 18 anys i empadronada a Vilanova i la Geltrú que presenti la seva candidatura.
I, finalment, l’Ajuntament proposarà dues persones per acabar de completar l’equip de 7 pabordes i pabordesses que composaran la Pabordia 2018.
La proposta haurà de ser aprovada en sessió plenària.

Podeu obtenir més informació a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al correu electrònic cultura@vilanova.cat, o al telèfon 93-814.00.00, extensió 3130.

A partir de dilluns 5:
Si us voleu presentar a títol individual, heu d’omplir aquest tràmit

Si presenteu una candidatura com a associació participant a la cercavila, ompliu aquest tràmit

I si sou una entitat cultural o una associació de veïns, ompliu aquest tràmit

Ja es poden presentar candidatures per organitzar la Festa Major 2018