Lloc de realització del voluntariat

EspaiSocial Vilanova i la Geltrú

Rambla Samà, 18

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 893 76 53

 

El Programa d’acompanyament per a l’èxit educatiu d’estudiants (PAE) de Primària i Secundària ha estat concebut per reforçar i complementar la funció educativa de la família i de l’escola, donant suport a la realització de les tasques o “deures” escolars i promovent la creativitat i iniciativa de cada infant.

Dedicació del voluntari/ària

Es pot col·laborar com a voluntari/ària un o dos cops per setmana, sempre per les tardes, de 17h a 19h.

Tasques del voluntari/ària

Acompanyament d’un grup de màxim 6/8 infants de Primària de 6 a 12 anys a adolescents d’ESO de 12 a 16 anys, en la realització dels deures i en l’aprenentatge d’estratègies d’estudi i de gestió del temps. La intervenció dels voluntaris/àries es realitza de forma coordinada amb tot l’equip d’educadors del projecte i seguint les orientacions del professional responsable del PAE.

Perfil del voluntari/ària

Cerquem persones amb interès i motivació per esdevenir un referent educatiu que acompanyi als estudiants en el seu desenvolupament, amb vocació solidària, responsabilitat i capacitat de compromís i de treball en equip. Majors de 18 anys, preferiblement titulades o cursant estudis en l’àmbit educatiu o social. Amb un bon nivell de català, castellà i anglès. És desitjable (no imprescindible) estar en possessió del títol de monitor/a o director/a de lleure infantil i juvenil.
Per a més informació sobre el voluntariat social de la Fundació Catalunya La Pedrera, pots consultar el nostre web:  www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/voluntariat-social

Si estàs interessat a col·laborar amb nosaltres com a voluntari/ària, omple el formulari del nostre web www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/content/voluntaris O bé envia un correu electrònic a vilanovailageltru@espaisfcatalunyalapedrera.org

Voluntariat amb Infants i Adolescents dins el programa PAE