Es poden presentar del 31 de maig fins al 14 de juny

Demà comença el termini en que les entitats podran presentar les sol·licituds de subvencions per a l’any 2019. El termini de presentació de sol·licituds de subvencions destinades a entitats serà del 31 de maig al 14 de juny, ambdós inclosos.

S’hi poden presentar les entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Vilanova i la Geltrú, a través del tràmit https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17728, pel qual cal disposar de certificat digital.

Poden demanar subvencions les entitats dels següents àmbits: associacions de veïns i veïnes, convivència i equitat, cultura, educació, esports, gent gran, infància i adolescència, joventut, medi ambient, promoció econòmica i de Ciutat, salut, serveis socials, i cooperació al desenvolupament.

La resta de condicions d’aquesta convocatòria i els imports que es destinen a cada àmbit, així com els criteris per atorgar les subvencions, es poden consultar a la Convocatòria 2019: https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/CONVOCATORIA.pdf

Durant els dies de tramitació d’aquestes sol·licituds estarà en funcionament el Punt d’assessorament i suport a la tramitació electrònica per a les entitats:

https://seuelectronica.vilanova.cat/content/tramits/Infopuntassessorament.pdf

S’obre el termini per demanar les subvencions per a entitats 2019