La Direcció General d’Acció Cívica i Comunitaria de la Generalitat de Catalunya ofereix un servei gratuït d’Assessorament i un altre d’Acompanyament per a entitats sense ànim de lucre. Podeu accedir-hi des d’aquets ENLLAÇ

Servei d’Assessorament : Són atencions individualitzades que permeten a les entitats resoldre qüestions específiques i que demanen un assessorament personalitzat perquè no han trobat resposta als seus dubtes en els recursos publicats. Les consultes que s’atenen són qüestions puntuals relacionades amb el dia a dia de les entitats en temes econòmics, jurídics, tecnològics i altres temes.

Característiques dels serveis:

  • Per a fer la consulta les entitats complimentaran un breu formulari.
  • Les consultes es resolen en línia, en cap cas de forma presencial.
  • Un cop emplenat el formulari l’entitat rebrà la resposta en un termini màxim de 72 hores.

 

Servei d’Acompanyament: El servei d’acompanyament té com a finalitat orientar a les entitats en la millora de la seva gestió i que les seves accions tinguin un major impacte social. L’acompanyament es basa en la metodologia PDCA (planificar que es vol fer per solucionar el problema triat, desenvolupar les accions necessàries per resoldre-ho, comprovar els resultats i actuar corregint el pla o manera de fer).

Característiques dels serveis:

  • Els acompanyaments consten d’un mínim de 2 sessions de treball i un màxim de 5 en funció del tipus del servei sol·licitat.
  • Cada sessió té una durada de 2 hores.
  • Les sessions són presencials a la seu de l’entitat que presta el servei (Barcelona) o a través d’Skype (en funció de les necessitats de cada entitat). També hi ha la possibilitat de fer algunes sessions a la seu de l’entitat, d’acord amb les necessitats de cada entitat.
  • Per accedir a l’acompanyament, les entitats emplenaran un breu formulari.
  • Les entitats s’han de comprometre per escrit, a desenvolupar les accions i el calendari de treball consensuat.