Menú

Actualització de dades

Un cop que l'associació forma part dels Registres d'entitats de la Generalitat i de l'Ajuntament de Vilanova, cal que es doni compte als dos registres d'aquelles renovacions o canvis que es produeixin a l'entitat. Els principals canvis que cal comunicar són:

  • Renovació total o parcial de la Junta Directiva
  • Modificació d'estatuts
  • Canvi de nom (modificació d'estatuts)
  • Canvi de domicili social

Altres documents a tenir en compte

La Generalitat recomana disposar de diferents llibres que facilitin les diverses dades que generarà la nostra entitat. Principalment recomana:

  • Llibres de comptabilitat: Les associacions han de portar un llibre diari i un llibre d'inventaris i comptes anuals, llevat que no estan obligades a presentar la declaració de l'impost de societats.
  • Llibre d'actes: Ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans col·legiats, autenticades de la manera que estableixin els estatuts o, si no ho estableixen, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president.
  • Llibre de persones associades: Ha de contenir una relació actualitzada dels associats en el qual constin, almenys, les dates d'alta i de baixa de l'associació i el domicili.

Des de l'aprovació de la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal ja no cal legalitzar aquests llibres.

Et pot interessar:

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord